Ettekanne konverentsil “Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades”. - 15.05.2014

Tartu ülikooli professor Tiit Tammaru selgitab, et hargmaisus (transnationalism) tähistab seda, et tänapäeval ulatub paljude inimeste tööalane tegevus ja suhtlusvõrgustik laiemalt väljapoole kodumaa piire. Selline muutus on üha enam mõjutamas Läänemere piirkonna ja kogu maailma paljusid eluvaldkondi, sh tööturgu, seades nii rahvusriikide arengule uusi väljakutseid.

Avatud registreerumine menukale konverentsile „Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades“

Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. Ränne, sh tööränne, on üheks oluliseks võimaluseks tasakaalustada tööjõu nõudlust ja pakkumist ning seeläbi tasakaalustada tööhõivet EL-is, lahendada rahvastiku arengust tingitud väljakutseid ja tõsta riikide konkurentsivõimet.

Põhjamaade ministrite nõukogu algatas eelmisel aastal Põhjamaades ja Balti riikides töörännet ja sellega seotud rahvastiku arengut puudutava projekti.

7. märtsil 2014 Tallinnas Kumu kunstimuuseumis aset leidev kõrgetasemeline konverents „Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades“ jätkab töörände teemal arutlemist. Uue teemana käsitletakse hargmaisust kui uut nähtust, mis kaasneb tänapäeval töörändega. Konverents on huvilistele tasuta, aga vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 28. veebruaril Põhjamaade ministrite nõukogu veebilehel.

Tartu ülikooli professor Tiit Tammaru selgitab, et hargmaisus (transnationalism) tähistab seda, et tänapäeval ulatub paljude inimeste tööalane tegevus ja suhtlusvõrgustik laiemalt väljapoole kodumaa piire. Selline muutus on üha enam mõjutamas Läänemere piirkonna ja kogu maailma paljusid eluvaldkondi, sh tööturgu, seades nii rahvusriikide arengule uusi väljakutseid.

Konverentsil saavad teiste seas sõna EV sotsiaalminister Taavi Rõivas, EV siseminister Ken-Marti Vaher ja Euroopa Komisjoni volinik László Andor.

Konverentsil arutlevad akadeemikud, spetsialistid ja poliitikud järgmistel teemadel:

  • Kui palju Eesti tööealisest elanikkonnast soovib välismaale tööle minna? Kes ja miks soovivad lahkuda? EV Sotsiaalministeerium tutvustab värsket Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaali 2013. aasta analüüsi.
  • Kuidas aidata inimestel kohaneda uute oludega uues riigis, aga ka sisserännanud tööjõuga?
  • Kuidas arendada ühiselt nutikat rändepoliitikat Põhja- ja Baltimaades, nii et tõuseks piirkonna konkurentsivõime ning inimestel säiliks side kodumaaga?
  • Poliitikauuringute Keskus Praxis paneb kokku talendipoliitika pusle.

Tartu ülikoolist astuvad konverentsil üles makroökonoomika professor Raul Eamets, linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru ja Eesti teaduste akadeemia uurija-professor Rein Ahas.

Konverentsi korraldavad Põhjamaade ministrite nõukogu, Tartu ülikool ja sotsiaalministeerium.

Loe konverentsi kohta lisa Põhjamaade ministrite nõukogu veebilehelt.

Lisainfo:

  • Madis Kanarbik, Põhjamaade ministrite nõukogu Tartu filiaali juhataja, tel: 742 36 25, 50 46 570, e-post: madis.kanarbik@norden.ee
  • Raul Eamets, TÜ makroökonoomika professor, tel: 737 6374, e-post: raul.eamets@ut.ee